• SMB_tjenester_Logo_150px

Alt innen skadeforsikring!

Vi leverer det meste av tilgjengelige skadeforsikringsprodukter i markedet. I samarbeid med vårt moderselskap SMB Tjenester kan vi tilby en komplett forsikringspakke for små og mellomstore bedrifter.

SMB Tjenester står for alt av pensjons-, yrkesskade-, ulykkes-, reise- og helseforsikring. Vi i SMB Forsikring konsentrerer oss om de resterende skadeforsikringsprodukter, herunder styreansvar, sykelønn og gruppelivsforsikring.

Vår hovedsamarbeidspartner på generelle skadeforsikringsprodukter er Knif Trygghet Forsikring AS, mens spesialproduktene styreansvar, gruppeliv og sykelønn hentes hos henholdsvis AIG og Matrix. Se under for en nærmere beskrivelse av våre samarbeidspartnere.

   Kontakt oss i dag   

ID-10088914

Skadeforsikring

SMB Forsikring er spesialtilpasset til å kunne tilby og håndtere skadeforsikringer for SMBs medlemsbedrifter. Vi har bygget opp en liten, men effektiv organisasjon bestående av ansatte med lang fartstid og bred erfaring fra ulike deler av forsikringsbransjen.

ID-10096523

Styreansvarsforsikring

En styreansvarsforsikring gir medlemmer av styret og ledelsen i en bedrift dekning for kostnadene som oppstår dersom en tredjepart (for eksempel en tilsynsmyndighet, kunde, konkursforvalter eller bobestyrer) eller deres eget selskap fremmer et rettslig erstatningskrav mot dem.

Pen_Kalk_Hand

Gruppeliv

Gruppelivsforsikring er en kollektiv livsforsikring som gir en engangsutbetaling uansett dødsårsak enten det skyldes sykdom eller ulykke. Den dekker de ansatte ved død eller uførhet uansett årsak, hele døgnet.

Vi samarbeider med