• SMB_tjenester_Logo_150px

Gruppeliv/Sykelønn

Gruppeliv
Gruppelivsforsikring er en kollektiv livsforsikring som gir en engangsutbetaling uansett dødsårsak enten det skyldes sykdom eller ulykke. Den dekker de ansatte ved død eller uførhet uansett årsak, hele døgnet.

Det er mulig å velge å dekke kun død eller kun fritid. En slik forsikring kan også kan være samordnet med yrkesskadeforsikringen eller andre dekninger. Innen visse grenser kan også forsikringssummene velges fritt. Vi kan altså tilpasse forsikringen til de fleste behov.

Sykelønnsforsikring gir erstatning dersom sykdom medfører inntektsbortfall/sykmeldinger i over 16 dager (arbeidsgiverens periode), og gjelder for inntekter over 6 G. 6 G er pr 1. mai 2013 lik kr 511 470. Dekningsperioden kan være på 52, 104 eller hele 152 uker.

Vår samarbeidspartner Matrix er agent for ulike syndikater i Lloyd´s, noe som gir en stabil og troverdig leverandør av forsikringsproduktene

Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt med en av våre rådgivere for et uforpliktende tilbud, eller dersom du har et generelt forsikringsspørsmål.