• SMB_tjenester_Logo_150px

Skadeforsikring

Skadeforsikring
SMB Forsikring er spesialtilpasset til å kunne tilby og håndtere skadeforsikringer for SMBs medlemsbedrifter. Vi har bygget opp en liten, men effektiv organisasjon bestående av ansatte med lang fartstid og bred erfaring fra ulike deler av forsikringsbransjen.

Vårt mål er først og fremst å hjelpe medlemmene med å kutte kostnader, men også å være din rådgiver. Det er svært viktig at din bedrift er tilstrekkelig sikret mot uønskede hendelser, noe våre rådgivere vil være en garantist for. På den annen side er det ikke heldig at bedriften er overforsikret, dvs at man påtar seg unødvendig store kostnader ved å dekke forsikringer som man ikke har behov for.

Vi kan tilby alle vanlige skadeforsikringer, herunder ansvar, avbrudd, eiendeler, bygninger, bil, lastebil, transport.

Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt med en av våre rådgivere for et uforpliktende tilbud, eller dersom du har et generelt forsikringsspørsmål.