• SMB_tjenester_Logo_150px

Styreansvarsforsikring

Styreansvarsforsikring
En styreansvarsforsikring gir medlemmer av styret og ledelsen i en bedrift dekning for kostnadene som oppstår dersom en tredjepart (for eksempel en tilsynsmyndighet, kunde, konkursforvalter eller bobestyrer) eller deres eget selskap fremmer et rettslig erstatningskrav mot dem. Den dekker utgifter til juridisk bistand for å bistå medlemmer av styret eller ledelsen mot slike krav, i tillegg til erstatningsutbetalinger eller forliksbetalinger.

Alle virksomheter med egne styrer vil ha behov for en styreansvarsforsikring. Styremedlemmene og daglig leder er faktisk personlig ansvarlig for å utføre sin tilsyns- og kontrollplikt med bedriften. En styreansvarsforsikring vil kunne sikre disse mot det personlige, økonomiske tapet som kan oppstå.

Strengere lovgivning og et stigende antall ansvarskrav har ført til økt oppmerksomhet rundt styre- og ledelsesansvar. Et ansvarskrav kan være en stor belastning for bedriften, og vi ser at våre medlemmer ofte ikke har den nødvendige kompetansen eller ressursene for å gi styremedlemmene den støtten de trenger i en slik situasjon. Derfor har vi knyttet til oss verdenslederen AIG innen styreansvarsforsikring. AIG har over 40 års erfaring i hele verden, og med deres kompetanse kan vi være trygge på at våre medlemmer får tilgang til ledende ekspertise og dekning når det trengs.

Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt med en av våre rådgivere for et uforpliktende tilbud, eller dersom om du har et generelt forsikringsspørsmål.